Portál chci-vyměnit.cz

Vítejte na internetovém tržišti, ve kterém můžete nakupovat on-line a nepotřebujete k tomu peníze. U nás se nakupuje za věci či služby, které již vlastníte a nepotřebujete je (takové věci mohou někomu jinému ještě dobře posloužit) anebo jich máte přebytek a rádi se o ně podělíte. Výměnou se Vám otevírají nové možnosti jak získat zajímavé věci a služby a Vy tak významně šetříte své peníze.

Výměnný neboli směnný obchod také tzv. barterový obchod je nejstarší způsob obchodování. V dávné době, kdy ještě neexistovaly peníze, byla výměna jedinou možností jak uskutečnit obchod. Každý člověk něco vyráběl nebo pěstoval. Část své produkce spotřeboval, ale část mu přebývala. Pro svůj život však potřeboval i jiné produkty. Vyměnil tedy své nespotřebované produkty za produkty ostatních lidí.

I když byl výměnný obchod nahrazen penězi již ve starověku, nikdy jako způsob obchodovaní nezanikl. Výměnný obchod tedy není pouze historickým jevem, jeho obliba v současné době stále roste.